http://v110.ir/salavat/ http://v110.ir/salavat/ تشنه ام بر آب سقا خانه ات ! - کلبه تنهایی


سفارش تبلیغ
صبا


کلبه تنهایی

امشب کوچه های خراسان از عبور تو خالی می شوند و داستان غریبی تو

با پر زدنت به پایان می رسد . ولی دستان روشنت ای چراغ هشتم ! هر

روز بلوغ ماه را به هنگام اذان بر گلدسته های حرم و بزم  آسمان قلب عاشقانت

به تماشا می گذارد . یا علی بن موسی الرضا (ع) زمین از غم فراقت در پر

خویش خزیده و تنها در مزار تو جرات سر بلند کردن دارد آنجا که دل های

شکسته خود را چون کبوتران حرمت بر پنجره فولاد نگاه تو دخیل می بندیم

و سر بر شانه های خیالت می گذاریم همان جا که طعم زخمی حاجت خود

را با آب سقا خانه ات در گلوی نیاز خویش می ریزیم . حنجره نورانی ات

جرعه نوش سم سیه دلان می شود و طنین هق هق زائرانت تا قیامت

گلوی سوخته ات را یاد می کند . تنها تو از آن شاخه گل های پرپر امامت

سهم دلهای شکسته این وطنی . ای امام غریب ، فکر پرنده های رو به

پنجره ات را بخوان که صادقانه و ساده با ریسمانی درد خود را به ضریحت

متصل کرده اند تا بی نوبت ترین طبیب جهان گوشه چشمی بر خاطر

مجروحشان بیندازد . تو آن جگر سوخته ای که آب را به زائرانش هدیه

می کند . زیرا فرزندان علی (ع) از عزیزترین های خود می بخشیدند و من در

صحن تو به دنبال اشاره هایی می گردم که با آن حرف می زنی . هر روز

به شوق تکرار خاطره تو و آهو ، آهوی دلمان از هر جا رمیده می شود .

دوان دوان در سایه تو مأوا می گیرد تا دست هایت مثل ابری سخاوتمند

بر سرمان ببارد . پس اشتیاق تند ما را حجاب کن یا علی بن موسی الرضا .

همراه با کبوتران حرمت محزون و گریان دل را به دور بارگاه تو پر می دهیم

تا با زمزمه ملائک همراه شویم .


نوشته شده در جمعه 91/10/22ساعت 11:22 عصر توسط یاس آبی| نظرات ( ) |